Privacy

Paperlings respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw gegevens worden alleen gebruikt ter afhandeling van je bestelling in de webshop, na gebruik worden deze gegevens vernietigd.
Paperlings houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
We vinden het bovendien belangrijk om je op de hoogte te stellen van de verwerking van je gegevens. Je hebt bij ons altijd de mogelijkheid om je eigen gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen.
Als je ons foto's stuurt van paperlings laten we die graag zoveel mogelijk aan iedereen zien, via de website, Facebookpagina, Twitter en Pinterest van paperlings en andere publicaties. Tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt. Als de foto's worden gebruikt, worden altijd de namen van de makers van de paperlings en hun woonplaats vermeld. Foto's die door paperlings worden geplaatst laten de gemaakte paperlings zien, nooit de makers.

Cookies
De paperlings webshop gebruikt cookies om de taal, valuta en inlogtijd bij te houden. Ook worden cookies gebruikt om na te gaan welke pagina's het meest bekeken worden.
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat na het verwijderen van cookies een aantal instellingen verdwenen zijn. Het kan ook zijn dat je opnieuw moet inloggen.
Het gebruik van cookies is veilig. De cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Copyright
Niets van deze site mag worden gekopieerd, verspreid, veranderd, overgenomen of op welke manier dan ook, zonder eerst toestemming te vragen bij paperlings.

Wijzigingen
Laatst bijgewerkt: februari 2013